Skaistā vietā Vidzemē, starp Bīrinu un Igate spili atrodas sena akmens ēka, kas celta pirms 200 gadiem – Pētera I laikā. Pašlaik tajā kalējs Kaspars Auza ir izveidojis privātu kalejlietu muzeju, kurā aplūkojami dažādi ar kalēja arodu saistīti priekšmeti. Īpaša ir kolekcija ar senām pūrlādēm un vējlukturiem. Kalēja darbnīcā ekskursanti var izkalt naglu, bet jaunie pāri – laimes pakavu.