Saimniecība specializējas ķiploku audzēšanā un to pārstrādē, kā arī graudkopībā nelielos apjomos.