Saimniecība ir īsts ģimenes uzņēmums, jo gandrīz visus darbus – gan ar apstrādi, gan tirgošanos saistītos – paveic ģimenes locekļi. Saimniecībā ir 80 govis, ražo dažādus piena produktus,

  • Adrese: "Mazvēveri", Skultes pagasts, Limbažu novads
  • Tālrunis: +371 29148343
  • E-pasts: mazveveri@inbox.lv